چشم انداز


موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان با اتکاء به قدرت لایزال الهی و با عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز موسسه سازمان اقتصادی رضوی در افق برنامه سوم، موسسه ای دانش بنیان با جایگاه نخست تولید در منطقه خواهد بود و در راستای ارتقاء بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، آب و خاک) گام بر خواهد داشت.

هدف موسسه رسیدن به سطح تولید 1021010 کیلوگرم محصول و نصف میانگین جهانی ارزش افزوده آب فعلی یک دلار (46 سنت) در متر مکعب می باشد.