گزارش تصویری


مزارع و باغات موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

1394/2/24

توضیحات : گزارش تصویری از مزارع گندم و باغات پسته، خرما، عناب،زیتون و... موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان در گناباد و نهبندان

نظر شما